Is é an óige cad é

Sna foclóirí go léir, laghdaítear an sainmhíniú ar an óige go dtí coincheap ginearálta amháin. Is bearna aois áirithe é an óige nuair a fhásann duine suas, a aistriú ó óige go dtí fásta. Cad atá bunúsach sa tréimhse aoise seo, déanaimis breathnú níos mionsonraithe.

Míniú ar an óige

Is é an óige cad é

Is aistriú é an Óige go saol neamhspleách do dhaoine fásta. Déanann síceolaithe idirdhealú a dhéanamh ar theorainneacha an ógánaigh luath, is é sin, d'aois scoile shinsearach, idir 15 agus 18 mbliana, agus níos déanaí - ó 18 go 23 bliain. Nuair a bhíonn an tréimhse ógánach os a chionn, tá forbairt fhisiceach an orgánaigh ina iomláine os a chionn. Is iad critéir shíceolaíocha an chéim seo ná forbairt ar fhéinfheasachta, ar fhéin-chinneadh sa ghairm, ar an aistriú go dtí an saol fásta.

Sa tréimhse luath-óige, bunaítear leasanna gairmiúla, tá an gá le hobair, le gníomhaíocht sa tsochaí, á ndéantar pleananna saoil. Tá an óige agus an ógánaigh i bhforbairt an duine aonair sa chomharsanacht, ach déanann an trasdul de réir a chéile ó chéim amháin go ceann eile déagóirí níos neamhspleácha ó dhaoine fásta, agus tá siad ag iarraidh a dhearbhú féin sa tsochaí. I bhfoireann, chomh maith le cumarsáid ghinearálta, ag an aois seo tá gá le fás a bheith acu caidrimh agus cleachtaí pearsanta níos dlúithe a bhunú.

Arna fhoirmiú i gconaic óige agus mhorálta, forbraíonn sé treoshuíomh saoil áirithe, idéalacha, radharc domhanda, cáilíochtaí cathartha. Is minic go mbíonn cúrsaí coibhneasta síceolaíocha ag an dá thuismitheoir agus sa tsochaí ina hiomláine mar thoradh ar thascanna atá freagrach as coinníollacha sóisialta agus sóisialta díobhálacha. Is féidir le hiarrachtaí a bheith ag iompar buachaillí agus cailíní araon.

Ógáltas luath. Gnéithe speisialta

Le linn an t-aistriú go dtí an tréimhse ógánaigh luath, leathnaíonn raon na róil shóisialta atá ar fáil do dhuine, a bhaineann le gníomhaíocht áirithe. Tá sé ag an aois seo go bhfuil roinnt imeachtaí sóisialta suntasacha ar siúl, amhail pas a fháil, an fhéidearthacht pósadh, freagracht as gníomhartha coiriúla, ceart toghcháin.

Ina óige, tá sé riachtanach cheana féin cinneadh a dhéanamh, cinneadh a dhéanamh ar rogha gairme, pleananna breise a dhéanamh don saol. Tosaíonn an dúnadhán agus an tsochaí ag brúdh, ag dul chun rogha na gairme. Mar sin, ní fhéadfadh an fear óg a bheith caillte sa tasc deacair seo, ní mór dó cúnamh a fháil. Is é an fhéin-chinneadh sa rogha seo an príomh-neoplasm, duine óige a fháil.

Is é príomhghné an luath-óige ná pleananna saoil a thógáil. Tá an fear óg ag tosú ag féachaint ar an láthair ó thaobh na todhchaí. Déanann sé pleananna, ionchais, ach amháin tar éis teacht ar dhéagóirí déanach, is féidir leis a thosú a bhaint amach.

Gnéithe síceolaíochta déagóirí déanach

Leagann déagúlacht déanach, a bhfuil na blianta atá ag 18 mbliana d'aois, féinchinntithe agus bunú sa ghairm mar phríomhchúram. Is próiseas ilchéime agus ilthoiseach é seo. Tá sé tábhachtach ag an am seo aird a tharraingt ar chúraimí na sochaí, chun stíl mhaireachtála aonair a chruthú, áit a mbeidh an ghairm ar cheann de na príomhchodanna. Is sraith iomlán de thascanna atá socraithe os comhair duine ag an tsochaí é féin-chinneadh i ngairm. Caithfear iad a réiteach go seicheamhach i dtréimhse áirithe ama seasta. Ní mór cinntí a dhéanamh i gcéimeanna, cothromaíocht a choinneáil idir claonadh pearsanta agus roghanna, riachtanais agus riachtanais an tsochaí.

Sa tréimhse déagóirí déanach, chruthaigh dearcadh cobhsaí síceolaíoch cheana féin go bhféadfadh sé fíorchinntí a dhéanamh, a bheith freagrach go hiomlán as a gcuid gníomhaíochtaí agus freagracht a ghlacadh as daoine eile.

Cúiseanna sóisialta, príomhcheisteanna an óige

Is tréimhse saoil í an óige nuair a bhíonn cúiseanna áirithe ag duine a léiríonn a ghníomhaíocht. Tá an t-óg lán de chumhacht fuinnimh, dóchas geal don todhchaí, dá bhrí sin tá sé faoi threoir na fachtóirí sin:

 • An chiontú ar an ngá atá le forbairt leanúnach, is é sin, oideachas leanúnach.
 • Is ullmhúchán riachtanach é féin-chinneadh sa ghairm le haghaidh maireachtála neamhspleách.
 • Féin-spreagadh - an fonn sochar a bhaint as.

Tá mais na n-ábhar ríthábhachtach ag an óige, tá na nithe seo a leanas ar na príomhghnéithe:

 • Ag roghnú líne gnó amach anseo. Bainteach le cumais, eolas tosaíochta a fuarthas cheana féin i réimse áirithe.
 • Luachanna saoil, atá socraithe ag feasacht phoiblí.
 • Caidrimh idirphearsanta.
 • Gníomhaíocht shóisialta, a léirítear i rannpháirtíocht in aon imeachtaí.
 • Fianaise domhanda déanta ar shaincheisteanna bunúsacha.
 • Éilíonn réimse na spéise agus an tsaoil go dtiocfaidh méadú ar riachtanais ábhartha.
 • Cuardaigh áit sa tsochaí.
 • Cuardaigh freagra ar an gceist faoi bhrí na beatha, chomh maith le cuspóir duine.

Féin-chinneadh gairmiúil

Is é an óige céim saoil nuair a chaithfidh tú déileáil le féinchinneadh gairmiúil. Déantar síceolaithe a roinnt ina 4 chéim:

 1. Le linn na hóige, cailleadh leanbh le heilimintí áirithe gairme cheana féin le linn cluiche.
 2. Nuair a dhéantar an ógánaigh, is féidir le páistí iad féin a fhógairt agus iad a fheiceáil ar bhealach amháin nó ar shlí eile (gairme).
 3. Ina óige, tá réamh-rogha gairm ann cheana féin. Anseo tá measúnú, cineál measúnaithe ar leith ar chineál áirithe, ar dtús ó thaobh leasanna, ansin cumais an mhic léinn féin, ag brath ar an gcóras luachanna ar deireadh thiar.
 4. An toradh - rogha gairm, cinnteoireacht do ghníomhartha sonracha (iontráil chuig institiúid áirithe).

Comhairle do dhaoine fásta

Is é bunús na hóige uasmhéadú; Dá bhrí sin, is gá na fachtóirí a thug tionchar ar rogha na gcúrsaí gairme, oibiachtúla agus suibiachtúla a chur san áireamh: stádas sóisialta agus ábhartha, leibhéal na mianta agus na faisnéise, oideachas na dtuismitheoirí. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil go leor déagóirí ag iarraidh seasamh níos airde a bhaint amach ná a mbaill teaghlaigh. Fíric spéisiúil - is cosúil go bhfuil sé níos tábhachtaí i gcás go leor iarratasóirí, go bhfuil oideachas na dtuismitheoirí acu ná a n-ábhar dea-bhail.

Nuair a roghnaíonn gairm, is minic a bhíonn daoine óga faoi threoir na sochaí, a mheallann a n-elitism, gradam na gairme. Ach ag an am céanna ní mór dóibh a chur san áireamh go mbeidh an iomaíocht sa réimse gníomhaíochta seo i bhfad níos airde. Chun na spriocanna a bhaint amach beidh ort a gcáilíochtaí pearsanta uile a thaispeáint.

Mura bhfuil leasanna áirithe ag an mac léinn, ansin d'fhéadfadh sé gur deacair rogha na gairme. Tarlaíonn sé agus dá mhalairt, tar éis speisialtacht a roghnú cheana féin san óige, níl an t-iontrálaí sa todhchaí ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil faoi aon roghanna eile. Cad atá le déanamh? Éilíonn an dá chás ceartú oideolaíochta inniúil, cur chuige ciallmhar ar thuismitheoirí. Le linn a chuid staidéir, bhí sé riachtanach leathnú a dhéanamh ar fhéachanna an linbh, aithne a thabhairt dó go leor speisialtachtaí, labhairt faoi ghníomhaíochtaí difriúla. Sa dara cás, ní mór don fhear óg míniú a thabhairt ar fhéidearthacht aisghabhála ionas nach mbeidh sé díomá sa todhchaí.

Cairdeas agus grá

Is gá go dtéann bóthair an ógánaigh trí mhothúcháin den sórt sin mar chairdeas agus grá. Is minic a thagann cailíní 16-18 bliana d'aois i ngrá, is lú go minic buachaillí 12-15 bliain d'aois, an suirbhé taighde seo a thaispeáint.

Éiríonn grá in ógánaigh mar gheall ar roinnt fachtóirí. Is é seo an puberty, agus an fonn grá a bheith acu a d'fhéadfadh teacht ar na rúin is pearsanta, agus an gá atá le gean mhothúchánach, toisc go bhfuil an mothú uaigneas go háirithe géar sa tréimhse óige.

I gcaidrimh idirphearsanta óga, tá cairdeas agus grá simplí doscartha. Is minic a fhorbraíonn duine isteach i gceann eile. Tá cailíní agus buachaillí gníomhach ag cuardach comhpháirtithe, teagmhálacha pearsanta. Ní féidir leo a bheith ina n-aonar ach ar feadh i bhfad. Uaireanta, tá mic léinn níos sine á n-ionsú ionas go gcaithfidh siad dearmad ar ghnéithe eile den saol. I bhfoirm dhúshlánach rúnda, ba chóir do dhaoine fásta cuidiú le "titim ó neamh" agus luachanna beatha eile a chur in iúl.

Related news

Is é an óige cad é Is é an óige cad é Is é an óige cad é Is é an óige cad é Is é an óige cad é